یازدهمین نمایشگاه بین المللی چاپ و بسته بندی

زمان بازدید: 1 لغایت 4 آذر ماه 1402، ساعت 16 الی  21

آدرس: مرکز نمایشــگاه های بین المللی مشهد