اخبار

اطلاع رسانی نمایشگاه در برخی کانال های اطلاع رسانی شهرک های صنعتی استان اصفهان

اطلاع رسانی زنجیره نمایشگاه های بین المللی صنایع غذایی، ماشین آلات و تجهیزات وابستهچاپ و بسته بندی، تبلیغات و بازاریابیدر برخی کانال های اطلاع رسانی شهرک های صنعتی استان اصفهان 💠 شبکه نمایشگاه های تخصصی 🔻 صنایع غذایی، ماشین آلات و تجهیزات وابسته(ifood)🔻  چاپ و بسته بندی، تبلیغات و بازاریابی(ipack print) ● مشهد: ۱ لغایت …

اطلاع رسانی نمایشگاه در برخی کانال های اطلاع رسانی شهرک های صنعتی استان اصفهان ادامۀ مطلب »

آغاز اکران تبلیغات محیطی در شهرک جی اصفهان

آغاز اکران تبلیغات محیطی در راستای اطلاع رسانی شبکه نمایشگاه های صنایع غذایی، ماشین آلات و تجهیزات وابستهچاپ و بسته بندی، تبلیغات و بازاریابی در شهرک جی اصفهان 💠 شبکه نمایشگاه های تخصصی 🔻 صنایع غذایی، ماشین آلات و تجهیزات وابسته(ifood)🔻  چاپ و بسته بندی، تبلیغات و بازاریابی(ipack print) ● مشهد: ۱ لغایت ۴ آذر● اصفهان: …

آغاز اکران تبلیغات محیطی در شهرک جی اصفهان ادامۀ مطلب »

آغاز اکران تبلیغات محیطی در شهرک چناران

آغاز اکران تبلیغات محیطی در راستای  اطلاع رسانی شبکه نمایشگاه های صنایع غذایی، ماشین آلات و تجهیزات وابستهچاپ و بسته بندی در شهرک چناران 💠 شبکه نمایشگاه های تخصصی 🔻 صنایع غذایی، ماشین آلات و تجهیزات وابسته(ifood)🔻  چاپ و بسته بندی، تبلیغات و بازاریابی(ipack print) ● مشهد: ۱ لغایت ۴ آذر● اصفهان: ۱۹ لغایت ۲۲ …

آغاز اکران تبلیغات محیطی در شهرک چناران ادامۀ مطلب »

آغاز اکران تبلیغات محیطی در شهرک صنعتی بزرگ اصفهان

آغاز اکران تبلیغات محیطی در راستای اطلاع رسانی شبکه نمایشگاه های صنایع غذایی، ماشین آلات و تجهیزات وابستهچاپ و بسته بندی در شهرک صنعتی بزرگ اصفهان 💠 شبکه نمایشگاه های تخصصی 🔻 صنایع غذایی، ماشین آلات و تجهیزات وابسته(ifood)🔻  چاپ و بسته بندی، تبلیغات و بازاریابی(ipack print) ● مشهد: ۱ لغایت ۴ آذر● اصفهان: ۱۹ …

آغاز اکران تبلیغات محیطی در شهرک صنعتی بزرگ اصفهان ادامۀ مطلب »

آغاز اکران تبلیغات محیطی در شهرک صنعتی بزرگ اصفهان

آغاز اکران تبلیغات محیطی در راستای اطلاع رسانی شبکه نمایشگاه های صنایع غذایی، ماشین آلات و تجهیزات وابستهچاپ و بسته بندی در شهرک صنعتی بزرگ اصفهان 💠 شبکه نمایشگاه های تخصصی 🔻 صنایع غذایی، ماشین آلات و تجهیزات وابسته(ifood)🔻  چاپ و بسته بندی، تبلیغات و بازاریابی(ipack print) ● مشهد: ۱ لغایت ۴ آذر● اصفهان: ۱۹ …

آغاز اکران تبلیغات محیطی در شهرک صنعتی بزرگ اصفهان ادامۀ مطلب »

آغاز اکران تبلیغات محیطی در شهرک صنعتی قوچان

آغاز اکران تبلیغات محیطی در راستای اطلاع رسانی شبکه نمایشگاه های صنایع غذایی، ماشین آلات و تجهیزات وابستهچاپ و بسته بندی در شهرک صنعتی قوچان 💠 شبکه نمایشگاه های تخصصی 🔻 صنایع غذایی، ماشین آلات و تجهیزات وابسته(ifood)🔻  چاپ و بسته بندی، تبلیغات و بازاریابی(ipack print) ● مشهد: ۱ لغایت ۴ آذر● اصفهان: ۱۹ لغایت …

آغاز اکران تبلیغات محیطی در شهرک صنعتی قوچان ادامۀ مطلب »

آغاز اکران تبلیغات محیطی در شهرک کمشچه اصفهان

💠 شبکه نمایشگاه های تخصصی 🔻 صنایع غذایی، ماشین آلات و تجهیزات وابسته(ifood)🔻  چاپ و بسته بندی، تبلیغات و بازاریابی(ipack print) ● مشهد: ۱ لغایت ۴ آذر● اصفهان: ۱۹ لغایت ۲۲ دی●  شیراز: ۱۷ لغایت ۲۰ بهمن 📝 https://ifoodexpo.com/reg/ ستاد برگزاری نمایشگاه 🌐 www.ifoodexpo.com📲 09018296264

حمایت و اطلاع رسانی انجمن صنفی کارفرمایی تولید کنندگان و صادرکنندگان صنایع غذایی استان اصفهان

✅️حمایت و اطلاع رسانی انجمن صنفی کارفرمایی تولید کنندگان و صادرکنندگان صنایع غذایی استان اصفهان از زنجیره نمایشگاه های تخصصی صنایع غذایی، ماشین آلات و تجهیزات وابسته آیفود 💠 شبکه نمایشگاه های تخصصی 🔻 صنایع غذایی، ماشین آلات و تجهیزات وابسته(ifood) 🔻  چاپ و بسته بندی، تبلیغات و بازاریابی(ipack print) ● مشهد: ۱ لغایت ۴ …

حمایت و اطلاع رسانی انجمن صنفی کارفرمایی تولید کنندگان و صادرکنندگان صنایع غذایی استان اصفهان ادامۀ مطلب »

حضور در جشنواره روز جهانی غذا استان اصفهان

✅️حضور در جشنواره روز جهانی غذا استان اصفهان در راستای اطلاع رسانی زنجیره نمایشگاه های صنایع غذایی، ماشین آلات و تجهیزات وابسته 💠 شبکه نمایشگاه های تخصصی 🔻 صنایع غذایی، ماشین آلات و تجهیزات وابسته(ifood)🔻  چاپ و بسته بندی، تبلیغات و بازاریابی(ipack print) ● مشهد: ۱ لغایت ۴ آذر● اصفهان: ۱۹ لغایت ۲۲ دی●  شیراز: …

حضور در جشنواره روز جهانی غذا استان اصفهان ادامۀ مطلب »

آغاز اکران تبلیغات محیطی نمایشگاه در سطح شهر مشهد

آغاز اکران تبلیغات محیطی در سطح شهر مشهد در راستای اطلاع رسانی شبکه نمایشگاه های صنایع غذایی، ماشین آلات و تجهیزات وابستهچاپ و بسته بندی 🔹بزرگراه آزادی، میدان قائم ضلع جنوبی خروج از مشهد🔸بلوار وکیل آباد، ابتدای دندانپزشکان🔹تقاطع بلوار معلم و امامت(چهار راه آزادشهر)🔸بلوار وکیل آباد، حدفاصل جلال و سیدرضی🔹بلوار آزادی نبش آزادی ۵۷ به …

آغاز اکران تبلیغات محیطی نمایشگاه در سطح شهر مشهد ادامۀ مطلب »